A Hagyományok Háza pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Népművészet Ifjú Mestere díj odaítélésének előkészítése érdekében.

A Népművészet Ifjú Mestere díj az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadó-művészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható, átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet és pénzjutalmat kap.

Idén is lehetőség van néptánc kategóriában pályázni a Népművészet Ifjú Mestere címre.

A pályázaton való  részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor , az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat, mellyel a pályázó elméleti ismereteiről ad számot.

Néptánc kategóriában pályázni egyénileg és párban lehet. A pályázó a három nagy táncdialektus mindegyikéből egy-egy szabadon választott tájegység (falu) táncaival készül fel a bemutatóra. Ezekből két, egyenként kb. 5 perces improvizált produkciót kell közönség előtt, a tájegységnek megfelelő (lehetőleg tánc-) viseletben bemutatnia. Az első műsorszám a beadott dolgozat témájához kapcsolódjon, a másodikat pedig a zsűri választja ki a helyszínen a fennmaradt két dialektusból.

A pályázatban, ill. a bemutatón tükröződjenek:

  • szakirodalmi ismeretek, önálló terepmunka;
  • az adott tánchagyomány alapos néprajzi ismerete (táncélet, tánchoz kapcsolódó szokások);
  • az adott tánchagyomány mesteri szintű gyakorlati ismerete (motívumkészlet, táncszerkesztés, improvizáció);
  • folklorisztikai hitelesség (táncstílus, helyi viselet, hagyományhű viselkedésmód).

A pályázatokat 2016. április 29-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére postai úton, vagy személyesen. A dolgozatokat egy elektronikus példányban is be kell küldeni.

Az előadóművészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos – várhatóan június eleje – időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat.

A Népművészet Ifjú Mestere pályázattal kapcsolatos minden további információ, a pályázati feltételek részletes leírása, a pályázatok benyújtásának postai és e-mail címe megtalálható a Hagyományok Háza weboldalán. Ugyanitt letölthetők a oályázat során benyújtandó dokumentumok is.

forrás: Hagyományok Háza