1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen Felhasználási feltételek a www.tanc.hu címen elérhető honlap (továbbiakban weboldal vagy TÁNC.HU) tartalma és szolgáltatásai használatának szabályait tartalmazzák. Nem vonatkoznak azonban az oldalon keresztül elérhető más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A weboldal kizárólagos üzemeltetője és tulajdonosa (továbbiakban Üzemeltető) a Táncprojekt Kft. (Székhely: 1162 Budapest, Ilona u. 5, Cégjegyzékszám: 01-09-934759). Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a felhasználási feltételeket külön figyelmeztetés nélkül módosítsa. A felhasználási feltételek aktuális verziójáról történő meggyőződés az oldal felhasználójának kötelezettsége.

Az oldal felhasználójának (továbbiakban Felhasználó) minősül a weboldal látogatója; az, aki a bejegyzésekhez hozzászólást posztol, illetve az, aki a weboldal regisztrációhoz kötött funkcióit (pl. táncpartnerkereső, apróhirdetés modul, üzleti katalógus modul, stb.) használja.

A weboldal használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

2. A weboldal tartalma

 • 2.1. A TÁNC.HU célja, hogy átfogó módon, stílustól függetlenül, minél szélesebb skálán aktuális, hasznos és érdekes hírekkel szolgáljon a táncosok és a tánc iránt érdeklődők számára. A weboldalon megjelent hírek, írások részben az Üzemeltető saját szellemi termékei, részben egyéb hírforrásokból átvett anyagok. Utóbbi esetben a forrás mindig egyérteműen feltüntetésre kerül. Amennyiben mégis bármilyen probléma merül fel az átvett anyagok megjelenítésével kapcsolatban, az adott anyagot az Üzemeltető haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.
 • Az Üzemeltető igyekszik a weboldalon megjelenő cikkek, írások hitelességét minden esetben ellenőrizni, nem vállal azonban felelősséget az egyéb hírforrásokból átvett anyagok tartalmáért.
 • A Felhasználó regisztrációt követően hozzászólásokat posztolhat az egyes hírekhez, írásokhoz. Az Üzemeltető a hozzászólásokat a jó ízlés szempontjából moderálja. Az Üzemeltető nem azonosul a hozzászólásokban megjelenő egyéni véleményekkel, illetve nem vállal azokért felelősséget.
 • 2.2. Katalógusunkba tánciskolák, tánctanárok, színházak, társulatok és tánckellékkel kereskedők regisztrálhatnak, melyek között a felhasználók érdeklődési körüknek megfelelően böngészhetnek.
 • Az Üzemeltető célja, hogy a katalógus tartalma mindig naprakész legyen, nem vállal azonban felelősséget a regisztrált adatok teljességéért, a regisztrált partnerek szolgáltatásainak esetleges változásaiért, adott esetben megszűnéséért.
 • 2.3. A Felhasználó regisztrációt követően használhatja a weboldal táncpartnerkereső és apróhirdetés funkcióját.
 • Az Üzemeltető a hirdetéseket a jó ízlés szempontjából moderálja, azok tartalmának valódiságáért azonban nem vállal felelősséget.
 • 2.4. A weboldal eseménynaptárában a Felhasználók bárki számára nyilvánosan elérhető táncos, tánccal kapcsolatos események között böngészhetnek.
 • Az eseménynaptárban található információk kizárólag a közzététel időpontjában tekinthetők naprakésznek, ezekre a Felhasználó csak saját felelősségére támaszkodhat. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal egy adott esemény időpontjának, helyszínének, illetve bármely más paraméterének változásáért, adott esetben az esemény elmaradásáért.
 • 2.5. A weboldal, szolgáltatásaiból és jellegéből adódóan, harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket tartalmaz. Az
 • Üzemeltető a linkek megjelenítésekor minden esetben körültekintően jár el, a hivatkozott weboldalak tartalmának változását azonban nem kíséri figyelemmel, azért semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a TÁNC.HU-n található hivatkozáson keresztül harmadik személy által üzemeltetett weboldalra navigál, ott már az adott oldal felhasználási feltételei a mérvadóak.
 • Az Üzemeltető kijelenti, hogy amennyiben tudomást szerez arról, hogy a hivatkozott weboldalak, vagy maga a hivatkozás jogszabályt, vagy harmadik személy jogait sérti, az adott hivatkozást haladéktalanul eltávolítja.
 • 2.6. A weboldal, szolgáltatásaiból és jellegéből adódóan, harmadik személy szellemi tulajdonát képező logókat, védjegyeket, karaktereket, cégek védett neveit is tartalmazhatja. Ezek minden esetben a jogosultat illetik meg, használatuk a jogosult belegyezésével történik. Amennyiben ezek weboldalon történő felhasználásával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, az adott logót, védjegyet, karaktert, védett cégnevet az Üzemeltető haladéktalanul eltávolítja.
 • 2.7. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a weboldal bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse. A weboldalon a vonatkozó jogszabályok szerint az Üzemeltető hirdetések elhelyezésére jogosult.

3. Szellemi tulajdonjog

A TÁNC.HU felépítése, megjelenése és az oldalon megjelenő minden tartalom eltérő megjelőlés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, azok szerzői jogával az Üzemeltető rendelkezik.

A Felhasználók a weboldalon található szellemi tulajdonokat kizárólag személyes használat céljából, jelen Felhasználási feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, jövedelemszerzés céljából még közvetve sem használhatják.

A személyes célú, rendeltetésszerű felhasználásnak számít a weboldalon történő böngészés, a weboldal szolgáltatásainak használata, a weboldal egyes részeinek saját célú letöltése, mentése illetve kinyomtatása.

Tilos a weboldalon megjelenő tartalom másolása, megváltoztatása, újrafelhasználása, terjesztése illetve kereskedelmi forgalomba hozatala. Bizonyos tartalmak az Üzemeltető belegyezésével, illetve forrásként való megjelölésével változatlan formában átvehetők.

4. Hivatkozás a weboldalra

Amennyiben bárki úgy érzi, hogy a TÁNC.HU tartalma és szolgáltatásai érdemesek arra, hogy saját weboldalán közvetlen rá mutató hivatkozást helyezzen el, szabadon megteheti. Ez történhet egyszerű szöveges link megjelenítésével, vagy a TÁNC.HU logójának belinkelésével.

Az Üzemeltetővel kötött szerződés hiányában tilos a TÁNC.HU, vagy annak bármely aloldala harmadik személy weboldalának saját részeként történő belinkelése.

Az Üzemeltető elhatárolja magát minden olyan esettől, amikor valaki tudomása nélkül jóízlést, illetve harmadik személy jogait sértő vagy törvénytelenül üzemeltetett weboldalon helyezi el a TÁNC.HU-ra mutató linket és fenntartja a jogot, hogy minden esetben fellépjen az Üzemeltető vagy a weboldal jóhírét sértő linkelés ellen.

5. Felelősségek

A weboldal használatáért és a szolgáltatások felhasználásáért, illetve ezek esetleges következményeiért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó a weboldal használata során köteles a jelen Felhasználási feltételeket betartani, azt kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, az Üzemeltető és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használhatja. A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeletetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Tilos az oldal működését akadályozó, illetve azt megváltoztató bármely, az üzemeltetőn kívüli beavatkozás.

Az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szemben a szükséges jogi, illetve egyéb lépéseket megtenni, ha visszaélésszerűen, jogszabályba üközően, vagy a Felhasználási feltételek megsértésével használja a weboldalt, illetve a weboldalon elérhető szolgáltatásokat.

6. Kapcsolat

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a Felhasználási feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az info@tanc.hu e-mail címen.